Nasıl Bir Gençlik?Gençlik Söyleşileri -1-
Konu: Nasıl Bir Gençlik?
Konuşmacı: Hamza Er