Bilinç Sohbetleri - Sabır BilinciAksa İlim ve Davet Merkezi AKMER'in 2016-2017 Aylık Konferansları
Bilinç Sohbetleri - Sabır Bilinci
Konuşmacı: Şerif Aksu