3.Tanışma ve Değerlendirme Toplantısı AKMER TV Bilgilendirme Sunumu



AKMER 3.Tanışma ve Değerlendirme Toplantısı
AKMER TV Bilgilendirme Sunumu: Mete AÇIKGÖZ