Müddessir Suresi (8-31.Ayetleri)Hamza Er'in anlatımıyla Tefsir dersleri
Konu: Müddessir Suresi (8-31.Ayetleri)