Müddessir Suresi (1-7.Ayetleri)Hamza Er'in anlatımıyla Tefsir dersleri
Konu: Müddessir Suresi (1-7.Ayetleri)