A'râf Suresi (142-147. Ayetler)



Hamza Er'in anlatımıyla Tefsir dersleri
Konu: A'râf Suresi (142-147. Ayetler)