İz Bırakanlar - Şeyh Ahmed Yasin



Aksa İlim ve Davet Merkezi AKMER'in 2015-2016 Aylık Konferansları
İz Bırakanlar - Şeyh Ahmed Yasin
Konuşmacı: Cihad Aydın