Müslümanların Sorumlulukları ve Davette Üslub



Aksa İlim ve Davet Merkezi AKMER'in 2014-2015 İlim ve Davet Programı açılış sohbeti
Konuşmacı: Hamza Er