"Ümmetin Çıkış Yolu" PaneliAksa İlim ve Davet Merkezi AKMER'in düzenlediği "Ümmetin Çıkış Yolu" Paneli
Yöneten: M. Ali Başaran
Konuşmacı: Ahmet Varol - Hamza Er